Welcome

Czym jest sprawozdawczość finansowa?

Raport finansowy pomoże nam rozpoznać aktualny stan ekonomiczny firmy lub organizacji w danym czasie. W ten sposób, analizując obecną sytuację, możemy porównać ją z poprzednimi okresami i sporządzić odpowiedni raport w tym czasie. Przygotowując sprawozdanie finansowe, musimy wziąć pod uwagę pewne podstawowe elementy przy jego sporządzaniu, przy czym celem sprawozdania finansowego jest podejmowanie decyzji wewnątrz przedsiębiorstwa.

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sporządzając sprawozdanie finansowe możemy podzielić je na 3 podstawowe części: identyfikacja problemów, analiza przyczyn i propozycje usprawnień. W tym celu przeprowadzimy dochodzenie i zaplanujemy stworzenie systemu raportowania odpowiedniego dla potrzeb firmy. W ramach tych 3 głównych części będziemy mogli rozważyć inny ich podział, w którym znajdziemy sprawozdanie finansowe, jak na przykład: tło, źródła, bilans, zysk i strata, przepływ środków pieniężnych, wyniki finansowe. Należy też wiedzieć, że o ile to, kto będzie sporządzał sprawozdanie jest kwestią otwartą, to jego zasadnicze elementy muszą być stałe. Sprawozdanie może sporządzone być przez przedsiębiorcę, zatrudnionego w tym celu księgowego, albo niezależne, zewnętrzne biuro rachunkowe, co jest najczęściej wybieraną opcją. Zaletą takiego rozwiązania jest obiektywne spojrzenie z zewnątrz i profesjonalizm przygotowania dokumentacji związanej ze sprawozdaniem. Sprawozdanie dotyczy wszystkich podmiotów, które prowadzą księgowość pełną, aczkolwiek zasady jego składania mogą być różne.

Przedstawienie sprawozdania finansowego

W celu przedstawienia sprawozdania finansowego możemy wziąć pod uwagę płynność, rentowność, zadłużenie i zarządzanie firmą. Zobaczymy teraz, dlaczego ważne jest uwzględnienie tych aspektów w sprawozdaniu finansowym. Płynność – pomoże nam to poznać zdolność przedsiębiorstwa do anulowania zobowiązań w krótkim czasie. Będzie on zawierał wskaźnik bieżący, kapitał obrotowy, wskaźnik kwasowości i wskaźnik płynności. Dług – będziemy mogli poznać wypłacalność przedsiębiorstwa, wiedząc, skąd pochodzi jego wkład. Zarządzanie – pozwoli nam to na rozliczanie się z efektywności zasobów ekonomicznych firmy. Rentowność – będziemy wiedzieć, jak firma może wynagradzać kapitał własny lub innych ludzi. Będziemy wiedzieć, jaki jest procent sprzedaży i inwestycji. Jak więc widać na powyższych przykładach sprawozdanie finansowe służy przede wszystkim konkretnym, praktycznym celom i może być wykorzystane jako narzędzie pozwalające na naprawę błędów, zwiększenie zysków, czy zabezpieczenie inwestycji.

Więcej o sprawozdawczości finansowej przeczytasz w artykule: pwc.pl/pl/uslugi/sprawozdawczosc-i-raportowanie.html