Welcome
E-sprawozdania

E-sprawozdanie- czym jest, gdzie je złożyć, kogo obowiązuje?

Wszystkie podmioty, które uczestniczą na rynku gospodarczym. Zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji o swojej sytuacji finansowej. Dokumentacje mogą przyjmować różne formy. Jeżeli podmiot prowadzi pełną księgowość, wtedy mamy do czynienia ze sprawozdaniem finansowym. Sporządzanie jest pod koniec każdego roku w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Najbardziej polecaną formą wysyłania sprawozdań jest „e-sprawozdanie”. Jest to dokument utworzony […]

Poznaj zalety korzystania z usług biura rachunkowego

Każda firma potrzebuje kogoś, kto zajmie się prowadzeniem księgowości. Powinien być to doświadczony, wykwalifikowany specjalista. W przypadku dużych przedsiębiorstw częstym wyborem jest stworzenie własnego działu księgowości, ale coraz popularniejszym rozwiązaniem okazuje się korzystanie z usług firmy zewnętrznej, czyli biura rachunkowego. Wiąże się to z wieloma zaletami, które warto poznać, aby łatwej było wybrać dla siebie […]

Czym jest sprawozdawczość finansowa?

Raport finansowy pomoże nam rozpoznać aktualny stan ekonomiczny firmy lub organizacji w danym czasie. W ten sposób, analizując obecną sytuację, możemy porównać ją z poprzednimi okresami i sporządzić odpowiedni raport w tym czasie. Przygotowując sprawozdanie finansowe, musimy wziąć pod uwagę pewne podstawowe elementy przy jego sporządzaniu, przy czym celem sprawozdania finansowego jest podejmowanie decyzji wewnątrz […]

Restrukturyzacja a odzyskanie zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych

Firmy, które mają dobre relacje z klientami, dostawcami, kontrahentami i partnerami biznesowymi, pomimo różnorodnych problemów finansowych, są w zdecydowanie lepszej sytuacji, niż te firmy, które całkowicie utraciły zaufanie. Restrukturyzacja jest jednym z tych narzędzi, dzięki którym można odzyskać i znacząco poprawić zaufanie.

Rozdzielona płatność na dwa konta. Czym jest split payment?

Split payment to stosunkowo nowe narzędzie, będące mechanizmem stworzonym do rozdzielania płatności za usługę lub towary na dwa osobne bankowe konta. Jeden z rachunków zostaje zasilony kwotą netto, pochodzącą ze sprzedaży określonego produktu czy usługi. Na drugim koncie bankowym gromadzą się zaś środki będące wyliczonymi stawkami podatku VAT za dokonaną transakcję. Mechanizm bywa coraz częściej […]

Zarządzanie ryzykiem – co kryje się za tym pojęciem?

W procesie prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czy też organizacji pojawiać się mogą bardzo różne rodzaje ryzyka. Dotyczy to praktycznie wszystkich typów działalności gospodarczej – od najmniejszego nawet biznesu, do wielkich, międzynarodowych korporacji. W odniesieniu do ryzyka można podejmować jednak skoordynowane działania, które pozwalają nim zarządzać. Celem będzie albo zmniejszenie samego ryzyka, albo złagodzenie jego potencjalnych […]