Welcome
E-sprawozdania

E-sprawozdanie- czym jest, gdzie je złożyć, kogo obowiązuje?

Wszystkie podmioty, które uczestniczą na rynku gospodarczym. Zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji o swojej sytuacji finansowej. Dokumentacje mogą przyjmować różne formy. Jeżeli podmiot prowadzi pełną księgowość, wtedy mamy do czynienia ze sprawozdaniem finansowym. Sporządzanie jest pod koniec każdego roku w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Najbardziej polecaną formą wysyłania sprawozdań jest „e-sprawozdanie”. Jest to dokument utworzony w odpowiedniej formie oraz dostarczony odpowiedniemu organowi drogą internetową.

Czym jest e-sprawozdanie?

W największym skrócie jest to dokument ukazujący sytuację finansową danej firmy wyrażone w pieniądzach. Watro podkreślić, iż musi on zostać sporządzony według zasad określony przez standardy rachunkowości. Jeśli nie posiadasz wiedzy na ten temat, informacje znajdziesz w ustawie o rachunkowości. Według wytycznych e-sprawozdanie składa się z trzech najważniejszych części.

1. Bilans- Ukazuje poziom pasywów i aktywów pod koniec roku bieżącego oraz poprzedniego.

2. Rachunków strat i zysków- Oddzielne wykazy strat, zysków, przychodów czy kosztów za poprzedni rok podatkowy oraz bieżący

3. Informacyjny- zawiera informacje dodatkowe przykładowo zasady przyjętej polityki rachunkowej w przedsiębiorstwie.

Gdzie należy składać?

Organ, do którego należy złożyć e-sprawozdanie zależy od rodzaju prowadzonej działalności:

1. Firmy, które należą do spisu KRS, sprawozdanie muszą złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Reszta przedsiębiorstw oraz pozostałe jednostki złoża sprawozdanie do KAS- Krajowej Administracji Sądowej.

Ponadto, aby sprawozdanie było prawidłowe, wymagane jest dołączenie załączników w formie uchwał o pokryciu strat i zysków. Na tej stronie można dowiedzieć się więcej na ten temat.

E-sprawozdania

Kogo obowiązuje?

Sporządzenia finansowe muszą składać wszystkie podmioty, które prowadzą pełną księgę rachunkowości. W tym przypadku nie ma różnicy, jaką działalności kierowania pełnej rachunkowości  prowadzi firma czy to wybór dobrowolny, czy obowiązek wynikający z ustawy.