Welcome

Czy warto wprowadzić w firmie Pracownicze Plany Kapitałowe?

Dzięki wsparciu państwa i pracodawcy, Pracownicze Plany Kapitałowe to skuteczna pomoc w budowaniu prywatnych oszczędności. Pieniądze gromadzone w tym systemie można wypłacić w dowolnym momencie, dlatego to uczestnik PPK decyduje jak i kiedy wydać swoje pieniądze. Program stanowi doskonałe wsparcie na czas emerytury lub w innych szczególnie ważnych sytuacjach życiowych. Jak rozpocząć oszczędzanie? Sprawdźmy też, czy warto przystąpić do programu?

Z roku na rok coraz więcej przedsiębiorców wdraża PPK w swoich firmach. Ten system długoterminowego oszczędzania powstał z myślą o emeryturze, jednak  jest on całkowicie dobrowolny, a rezygnacja jest możliwa w dowolnym momencie. Tak samo jak ponowne przystąpienie do Pracowniczego Planu Kapitałowego. 

Dla kogo są przeznaczone Pracownicze Plany Kapitałowe?

Udział w PPK musi zapewnić pracodawca, który zatrudniają minimum jedną osobę obowiązkowo podlegająca ubezpieczeniom ZUS. 

Programem są objęte osoby, które ukończyły 18 lat, mają zatrudnienie i jednocześnie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom rentowym i emerytalnym. 

Rodzaje umów, które umożliwiają dołączenie do programu:

  • umowa o pracę,
  • umowa o pracę nakładczą,
  • umowa agencyjna,
  • umowa zlecenie,
  • członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
  • członkostwo w spółdzielni kółek rolniczych,
  • członkostwo w Radzie Nadzorczej.

Osoba, która ma mniej niż  55 lat i spełnia podane wyżej warunki zostanie automatycznie zapisana do programu przez pracodawcę. Oczywiście od tych zasad obowiązuje szereg wyjątków, zgodnie z którymi każdy pracodawca może zrezygnować z prowadzenia w swoim przedsiębiorstwie PPK.

Jak to wygląda w praktyce?

Każdy pracownik przekazuje na swoje indywidualne konto w systemie PPK około 2-4% miesięcznego wynagrodzenia. Ta kwota może w pewnych przypadkach może być jednak mniejsza. Pracodawca wpłaca na konto pracownika kwotę równą 1,5% wynagrodzenia, co stanowi dodatkowe środki. Państwo z kolei każdego roku dopłaca do tego jeszcze 240 zł. To jednak nie wszystko. W formie jednorazowej opłaty powitalnej każdy może także otrzymać 250 zł. Czy zatem warto dołączyć do tego programu? Z uwagi na to, że swoje środki można wycofać w dowolnym momencie, bez ponoszenia dodatkowych opłat, taka opcja gromadzenia oszczędności jest bez wątpienia warta rozważenia.