Welcome

Rozdzielona płatność na dwa konta. Czym jest split payment?

Split payment to stosunkowo nowe narzędzie, będące mechanizmem stworzonym do rozdzielania płatności za usługę lub towary na dwa osobne bankowe konta. Jeden z rachunków zostaje zasilony kwotą netto, pochodzącą ze sprzedaży określonego produktu czy usługi. Na drugim koncie bankowym gromadzą się zaś środki będące wyliczonymi stawkami podatku VAT za dokonaną transakcję. Mechanizm bywa coraz częściej wykorzystywany przez przedsiębiorstwa, ze względu na łatwość automatycznego rozdzielania środków finansowych, bez konieczności wykonywania skomplikowanych obliczeń podatkowych przez kadrę.

Sposoby zastosowania split payment. Rodzaje i modele mechanizmu podzielonej płatności w praktycznym zastosowaniu

Obecnie można rozróżnić dwa podstawowe rodzaje mechanizmu rozdzielonej płatności. Pierwszy z nich jest całkowicie automatyzowanym procesem, w związku z czym nie wymaga ingerencji użytkownika w rozdzielanie środków finansowych. Zleceniobiorca wystawia jeden rachunek, zawarty jako np. polecenie przelewu, a system automatycznie przydziela określoną kwotę na konto podstawowe oraz konto VAT będące podstawową funkcją split payment. Drugą możliwością jest zastosowanie ręcznego split paymentu. Będzie on polegał na wystawieniu dwóch oddzielnych poleceń przelewów. Jeden z nich będzie dotyczył kwoty netto za wykonaną usługę, bądź sprzedany produkt. Drugi zaś będzie podatkiem VAT, trafiającym bezpośrednio na drugie, dedykowane konto płatnika. Z pewnością pierwsza z metod jest bardziej uproszczona i łatwiejsza w obsłudze. Użytkownik nie musi samodzielnie wykonywać obliczeń i rozdzielać przelewu na dwie części, wobec czego zyskuje cenny czas.

Kto wykonuje transakcje split payment? Do kogo należy obowiązek doboru wariantu i zastosowania określonego modelu transakcji

Niezależnie od wybranych form i modeli mechanizmu rozdzielonej płatności, to na osobie sprzedającej dany towar, bądź oferującej określoną usługę, spoczywa obowiązek dokonania wyboru i spełnienia wszelkich formalności związanych z prawidłowym wystawieniem rachunków. Dopełnienie formalności będzie jednak zależne od państwa, w którym wykorzystuje się taką technikę. Istnieją różne ustawodawstwa, które implementują zróżnicowane pomysły i posiadają inne szczegóły, odbiegające od przyjętych modelowych form split payment. W niektórych państwach te płatności mogą być modyfikowane, cały mechanizm może być modyfikowany i zmieniany, dlatego każdorazowo należy dostosowywać mechanizm split payment do warunków prawnych panujących w danym kraju – www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-posrednie/splitpayment.html.