Welcome

Zarządzanie ryzykiem – co kryje się za tym pojęciem?

W procesie prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czy też organizacji pojawiać się mogą bardzo różne rodzaje ryzyka. Dotyczy to praktycznie wszystkich typów działalności gospodarczej – od najmniejszego nawet biznesu, do wielkich, międzynarodowych korporacji. W odniesieniu do ryzyka można podejmować jednak skoordynowane działania, które pozwalają nim zarządzać. Celem będzie albo zmniejszenie samego ryzyka, albo złagodzenie jego potencjalnych skutków.

Jak wygląda proces zarządzania ryzykiem?

Proces zarządzania ryzykiem składa się z kilku standardowych elementów, które będą się w nim powtarzać niezależnie od firmy, czy instytucji, w której jest wykonywany. Pierwszym jego etapem jest określenie celów zarządzania ryzykiem (pwc.pl/pl/uslugi/zarzadzanie-ryzykiem.html). Może to być na przykład zmniejszenie szansy wystąpienia danego zdarzenia wiążącego się z ryzykiem, czy też łagodzenie ewentualnych jego skutków. Drugim etapem jest identyfikacja występujących w danej instytucji, czy firmie ryzyk. Kolejnym etapem jest ocena ryzyka, która zawiera w sobie obydwa wspomniane elementy – zarówno szansę na wystąpienie zdarzenia, jak i jego potencjalne konsekwencje. Kolejnym punktem jest wybór odpowiedniej metody i wprowadzenie jej w życie. Może to być na przykład zmniejszenie ryzyka, jego akceptacja, lub przeniesienie skutków. Ostatnim etapem jest monitorowanie na bieżąco korzyści, jakie daje wprowadzenie wybranej metody.

Zarządzanie ryzykiem – strategie postępowania

Najpopularniejsze metody zarządzania ryzykiem to: zmniejszenie szans na wystąpienie wiążącego się z ryzykiem zdarzenia, zmniejszenie jego skutków, przeniesienie skutków na inny podmiot, lub akceptacja. Zmniejszenie szans n wystąpienie zdarzenia może wiązać się na przykład ze zmianą procesów technologicznych i zastosowaniem bezpieczniejszych metod pracy. Do zmniejszenia negatywnych skutków, jakie powoduje wystąpienie zdarzenia mogą służyć różnego rodzaju środki ochrony, albo odpowiednie działania amortyzacyjne. Skutki te mogą być też przeniesione – na przykład na ubezpieczyciela, albo podwykonawcę. Akceptacja wiąże się zazwyczaj z zaniechaniem działań i występuje w przypadku, gdy dane ryzyko nie jest wysokie.