Welcome

Audyt zewnętrzny – kiedy jest przeprowadzany i jakie korzyści ze sobą niesie?

Kontrola i weryfikacja wprowadzonych rozwiązań w przedsiębiorstwie ma ogromne znaczenie. Dzięki niej możliwe jest usprawnienie funkcjonujących procesów, wyeliminowanie błędów czy zapobieżenie niedoskonałościom systemu, które mogą powodować wystąpienie błędów w przyszłości. Nie jest to jednak badanie, którego celem jest wskazywanie, co przedsiębiorca czy jego pracownicy robią źle. Nie ma także na celu znajdywania i wskazywania winnych. Główne zadanie to przede wszystkim wsparcie firmy i ukierunkowanie jej tak, by mogła jak najlepiej rozwijać się w przyszłości.

Na czym polega audyt zewnętrzny?

Dwa podstawowe rodzaje audytu to zewnętrzny i wewnętrzny. Pierwszy z nich można określić jako szczegółową analizę przeprowadzana przez niezależnego specjalistę. Podczas wykonywania badań może on przeprowadzić ogólną ocenę przedsiębiorstwa albo skupić się na konkretnym aspekcie – kwestiach ekologicznych, finansowych czy chociażby związanych z procesami sprzedaży albo cyberbezpieczeństwem. Sposób przeprowadzenia audytu – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/audyt.html dopasowany jest do specyfiki danej branży oraz potrzeb badanego przedsiębiorstwa. Co do zasady zawsze jednak polega on na wskazaniu procesów, które uzyskały pozytywną ocenę, tych rozwiązań, które będą wymagać usprawnienia oraz błędów do wyeliminowania. Pod koniec kontroli sporządzany jest natomiast zbiorczy raport, w którym znajdą się właśnie wykryte niezgodności, ale również pozytywne uwagi odnoszące się do obowiązujących w firmie procesów.

Po co przeprowadzać zewnętrzną ocenę przedsiębiorstwa?

Audyt zewnętrzny może kojarzyć się z nieprzyjemną kontrolą czy stresem w przedsiębiorstwie. Tak naprawdę ma jednak wiele zalet. Przede wszystkim skorzystanie z usług niezależnego audytora to gwarancja uzyskania bezstronnej, a więc obiektywnej opinii. Dzięki informacjom o faktycznym stanie przedsiębiorstwa i przeprowadzanych procesach można zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zapobiegać sytuacjom kryzysowym czy nawet zyskać nad konkurencją przewagę dzięki wdrożeniu zaproponowanych pozytywnych zmian.