Welcome

Postępowanie podatkowe – jak się przygotować?

W Polsce przepisy podatkowe są dość skomplikowane, dlatego też nawet uczciwi podatnicy, mogą spotkać się z kontrolą w swojej firmie. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo w jaki sposób należy przygotować się do kontroli lub postępowania podatkowego.

O czym należy pamiętać?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że podatnicy mają prawo obrony i wiele narzędzi, które można wykorzystać do obrony. Cały ciężar dowodzenia w postępowaniach podatkowych spoczywa zawsze na odpowiednich organach podatkowych. Jeżeli doszło do opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu, to automatycznie cały ciężar dowodów jest przerzucony na podatników. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że to właśnie podatnik musi wykazać, że poniesione wydatki w rzeczywistości znajdują pokrycie w ustalonych źródłach przychodów. Dowodem mogą być nie tylko księgi podatkowe, ale również zeznania świadków, deklaracje złożone przez stronę albo opinie biegłych.

Udokumentowanie źródła dochodu

Aby uniknąć problemów pamiętać należy o tym, aby zawsze udokumentować swoje dochody. Niestety wielu podatników zapomina o tym, dlatego też naraża się na poważne kary. Problemy pojawiają się najczęściej w przypadku braku spisanych umów o darowizny albo przy braku dokumentacji związanej z zarobkami w zagranicznych krajach. Wszystkie dochody zagraniczne podlegają oczywiście opodatkowaniu w Polsce, dlatego też podatnicy zobowiązani są zapłacić zaległy podatek wraz ze stosownymi odsetkami. Bardzo mało osób zdaje sobie sprawę również z tego, że opodatkowaniu podlegają również dochody pochodzące z napiwków. W trakcie postępowania podatkowego może zajść także potrzeba przetłumaczenia dokumentów na język polski. Koszty tłumaczenia spoczywają na podatnikach.

Postępowanie podatkowe – jakie prawa ma przedsiębiorca?

W trakcie postępowania podatkowego każdy podatnik ma pełne prawo uczestnictwa we wszystkich czynnościach kontrolnych oraz czynnego udziału w przeprowadzeniu dowodów. Podatnicy mogą także wyznaczyć swojego pełnomocnika albo reprezentanta, który w jego imieniu będzie brał czynny udział w postępowaniu podatkowym. Warto wspomnieć także o tym, że podatnicy moją prawo do odszkodowania za ewentualne szkody, które poniesione są na skutek przeprowadzanych czynności kontrolnych. Istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia prowadzenia czynności kontroli skarbowej w trakcie której doszło do naruszenia przepisów prawa przedsiębiorców. Postępowanie podatkowe musi być oczywiście zapowiedziane odpowiednim zawiadomieniem. Na samym końcu należy wspomnieć o tym, że kontrolerzy mają obowiązek okazania ważnej legitymacji służbowej.