Welcome

Restrukturyzacja a odzyskanie zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych

Firmy, które mają dobre relacje z klientami, dostawcami, kontrahentami i partnerami biznesowymi, pomimo różnorodnych problemów finansowych, są w zdecydowanie lepszej sytuacji, niż te firmy, które całkowicie utraciły zaufanie. Restrukturyzacja jest jednym z tych narzędzi, dzięki którym można odzyskać i znacząco poprawić zaufanie.

Restrukturyzacja a zaufanie

Firmy, które utraciły płynność finansową powinny liczyć na wyrozumiałość całego otoczenia finansowego. Niestety w Polsce firmy z kłopotami finansowymi błyskawicznie tracą zaufanie i to nie tylko wśród swoich wierzycieli. Przedsiębiorcy mają bardzo niewielką świadomość istnienia prawa restrukturyzacyjnego, dlatego też w wielu przypadkach za późno podejmują decyzję o skorzystaniu z restrukturyzacji.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Firmy, które są zainteresowane restrukturyzacją, powinny najpierw skorzystać z fachowego wsparcia licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego Pwc. W dużej mierze to właśnie dzięki jego specjalistycznej pomocy zdecydowanie łatwiej będzie wywiązać się z tarapatów finansowych. Jeżeli nawiążemy współpracę z doświadczonym doradcom, to wierzyciele zyskają gwarancję, że zaproponowane przez nas nowe warunki spłaty zadłużenia są realne do wykonania. Podpis doradcy pod owym oświadczeniem pozwala odzyskać zaufanie do firmy, dzięki czemu ta ma większe szanse, aby rozwiązać swoje problemy finansowe. Wsparcie doradcy jest niezbędne przede wszystkim, gdy głównymi wierzycielami są banki, firmy windykacyjne albo firmy ubezpieczeniowe.

Nie tylko odzyskanie zaufania wierzycieli

Odzyskanie zaufania to dopiero połowa drogi do sukcesu. Bardzo ważne jest również to, aby zapewnić sobie dodatkowy czas, dzięki któremu można wyprowadzić swoją firmę na prostą. Efektem postępowania restrukturyzacyjnego powinno być również pozyskanie finansowania albo jak największe zredukowanie zadłużenia. Tylko w ten sposób firmy są w stanie odzyskać pełną płynność finansową, która umożliwia bieżące spłacanie poszczególnych zobowiązań finansowych.