Welcome

Co to są ceny transferowe?

Ostatnio w branży biznesowo-ekonomicznej bardzo dużo mówi się o cenach transferowych. Co to takiego i do czego służy?

Są to ceny stosowane w transakcjach zachodzących między podmiotami powiązanymi, zwłaszcza w obrębie jednej grupy kapitałowej. Obejmują wartości towarów, usług bądź honorariów. Zwykle ceny transferowe mają znaczący wpływ na zyski, straty i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Stosowanie tych cen powoduje tworzenie się wewnętrznego rynku.

Kim jest podmiot powiązany?

Za podmiot powiązany uznać można podatnika mającego zarząd na terenie Polski (tzw. podmiot krajowy). Może to być także osoba prawna lub fizyczna, mająca swoją siedzibę poza granicami Polski, czyli podmiot zagraniczny.

Limity transakcyjne

Z cenami transakcyjnymi nieodłącznie związane są limity. Dotyczą one przede wszystkim progu wartości transakcji. Takie limity mogą być stałe- w przypadku spółek osobowych bądź podmiotów powiązanych pochodzących z rajów podatkowych, natomiast zmienne limity są dla pozostałych progów dokumentacyjnych. Wysokość limitu zmiennego ustalana jest na podstawie wartości przychodów podatnika.

Co kształtuje ceny transakcyjne?

Znaczący wpływ mają ceny rynkowe, które firma stosuje w przypadku własnej sprzedaży lub w porównaniu z innymi firmami działającymi na rynku. Niekiedy istotne mogą być rzeczywiste, planowane czy normatywne koszty wytworzenia towaru.

Problematyka cen transferowych

Przede wszystkim trudno jest ustalić koszty, które powinny wpływać na kształtowanie cen. Problematyczne może okazać się również prowadzenie dokumentacji. Określanie korzyści ze współpracy również może przysparzać wielu trudności, dlatego tak ważna jest dokłada analiza rynku.

Funkcje

Ceny transakcyjne spełniają głównie dwie funkcje: podziału dochodu oraz sterowania. Funkcja podziału dochodu oznacza, że te ceny mają wpływ na wysokość dochodu do opodatkowania. Natomiast funkcja sterowania polega na kontrolowaniu, planowaniu i koordynacji w przedsiębiorstwie.

Ceny transferowe – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe.html to, z punktu widzenia przedsiębiorcy, ważny element prowadzenia firmy. Wiedza na ten temat pomoże rozwinąć przedsiębiorstwo, a znajomość elementów prawa podatkowego pozwoli ustrzec się błędów, co z kolei zminimalizuje starty, zwiększając jednocześnie dochody.