Welcome

Poznaj zalety korzystania z usług biura rachunkowego

Każda firma potrzebuje kogoś, kto zajmie się prowadzeniem księgowości. Powinien być to doświadczony, wykwalifikowany specjalista. W przypadku dużych przedsiębiorstw częstym wyborem jest stworzenie własnego działu księgowości, ale coraz popularniejszym rozwiązaniem okazuje się korzystanie z usług firmy zewnętrznej, czyli biura rachunkowego. Wiąże się to z wieloma zaletami, które warto poznać, aby łatwej było wybrać dla siebie […]

Czym jest sprawozdawczość finansowa?

Raport finansowy pomoże nam rozpoznać aktualny stan ekonomiczny firmy lub organizacji w danym czasie. W ten sposób, analizując obecną sytuację, możemy porównać ją z poprzednimi okresami i sporządzić odpowiedni raport w tym czasie. Przygotowując sprawozdanie finansowe, musimy wziąć pod uwagę pewne podstawowe elementy przy jego sporządzaniu, przy czym celem sprawozdania finansowego jest podejmowanie decyzji wewnątrz […]

Rozdzielona płatność na dwa konta. Czym jest split payment?

Split payment to stosunkowo nowe narzędzie, będące mechanizmem stworzonym do rozdzielania płatności za usługę lub towary na dwa osobne bankowe konta. Jeden z rachunków zostaje zasilony kwotą netto, pochodzącą ze sprzedaży określonego produktu czy usługi. Na drugim koncie bankowym gromadzą się zaś środki będące wyliczonymi stawkami podatku VAT za dokonaną transakcję. Mechanizm bywa coraz częściej […]

Zarządzanie ryzykiem – co kryje się za tym pojęciem?

W procesie prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czy też organizacji pojawiać się mogą bardzo różne rodzaje ryzyka. Dotyczy to praktycznie wszystkich typów działalności gospodarczej – od najmniejszego nawet biznesu, do wielkich, międzynarodowych korporacji. W odniesieniu do ryzyka można podejmować jednak skoordynowane działania, które pozwalają nim zarządzać. Celem będzie albo zmniejszenie samego ryzyka, albo złagodzenie jego potencjalnych […]

Audyt zewnętrzny – kiedy jest przeprowadzany i jakie korzyści ze sobą niesie?

Kontrola i weryfikacja wprowadzonych rozwiązań w przedsiębiorstwie ma ogromne znaczenie. Dzięki niej możliwe jest usprawnienie funkcjonujących procesów, wyeliminowanie błędów czy zapobieżenie niedoskonałościom systemu, które mogą powodować wystąpienie błędów w przyszłości. Nie jest to jednak badanie, którego celem jest wskazywanie, co przedsiębiorca czy jego pracownicy robią źle. Nie ma także na celu znajdywania i wskazywania winnych. […]