Welcome

Rozdzielona płatność na dwa konta. Czym jest split payment?

Split payment to stosunkowo nowe narzędzie, będące mechanizmem stworzonym do rozdzielania płatności za usługę lub towary na dwa osobne bankowe konta. Jeden z rachunków zostaje zasilony kwotą netto, pochodzącą ze sprzedaży określonego produktu czy usługi. Na drugim koncie bankowym gromadzą się zaś środki będące wyliczonymi stawkami podatku VAT za dokonaną transakcję. Mechanizm bywa coraz częściej […]

Zarządzanie ryzykiem – co kryje się za tym pojęciem?

W procesie prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czy też organizacji pojawiać się mogą bardzo różne rodzaje ryzyka. Dotyczy to praktycznie wszystkich typów działalności gospodarczej – od najmniejszego nawet biznesu, do wielkich, międzynarodowych korporacji. W odniesieniu do ryzyka można podejmować jednak skoordynowane działania, które pozwalają nim zarządzać. Celem będzie albo zmniejszenie samego ryzyka, albo złagodzenie jego potencjalnych […]

Audyt zewnętrzny – kiedy jest przeprowadzany i jakie korzyści ze sobą niesie?

Kontrola i weryfikacja wprowadzonych rozwiązań w przedsiębiorstwie ma ogromne znaczenie. Dzięki niej możliwe jest usprawnienie funkcjonujących procesów, wyeliminowanie błędów czy zapobieżenie niedoskonałościom systemu, które mogą powodować wystąpienie błędów w przyszłości. Nie jest to jednak badanie, którego celem jest wskazywanie, co przedsiębiorca czy jego pracownicy robią źle. Nie ma także na celu znajdywania i wskazywania winnych. […]

Pierwsza oferta publiczna, czyli IPO

Kiedy spółka po raz pierwszy kieruje propozycję nabycia akcji do kręgu inwestorów, to jest to określane mianem pierwszej oferty publicznej – czyli IPO (z ang. Initial Public Offering). Czym jest IPO? Z definicji, jak sama nazwa wskazuje, pierwsza publiczna oferta jest proponowaniem nabycia określonych papierów wartościowych, co ma miejsce na giełdzie po raz pierwszy w […]

Kto ma obowiązek odprowadzania podatku u źródła?

Decydując się na transakcje z podmiotami, które posiadają rezydencję podatkową poza terytorium Polski, przedsiębiorca musi zwrócić szczególną uwagę na wynikającą z tego specyfikę podatkową. W przypadku wielu popularnych usług należy przy tej okazji zapłacić podatek WHT, stanowiąc ułamek wypłaty, który nigdy nie opuści ram terytorialnych naszego kraju. Kto powinien odprowadzać taki podatek? Podmioty, których dotyczy […]

Definicja Fintechu

Fintech jest sektorem gospodarki obejmującym firmy zajmujące się branżą finansową i technologiczną. Czym cechuje się ten sektor? Kogo i czego dotyczy? Fintech Sektory tego typu łączą rozwiązania finansowe i technologiczne, korzystając ze strefy online i najnowszych technologii komunikacyjnych. Firmy będące fintechami oferują usługi finansowe, które wykorzystują nowe technologie internetowe i pozwalają korzystać z innowacyjnych usług […]

Co to są ceny transferowe?

Ostatnio w branży biznesowo-ekonomicznej bardzo dużo mówi się o cenach transferowych. Co to takiego i do czego służy? Są to ceny stosowane w transakcjach zachodzących między podmiotami powiązanymi, zwłaszcza w obrębie jednej grupy kapitałowej. Obejmują wartości towarów, usług bądź honorariów. Zwykle ceny transferowe mają znaczący wpływ na zyski, straty i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Stosowanie tych cen […]